Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Odblokowanie wniosku

W jaki sposób odblokować zablokowany wniosek/brak możliwości edycji?

 

Odpowiedź: W systemie LSI2014EFS zablokowany wniosek do edycji należy odblokować z poziomu karty dokumentu projekt -> dokumenty projektu -> karta dokumentu -> odblokuj edycję.

Jak edytować zwrócony do poprawy wniosek?

Jak edytować zwrócony do poprawy wniosek?

 

Odpowiedź: W systemie LSI2014EFS nie ma możliwości edycji zwróconego wniosku, należy utworzyć nową wersję wniosku do której zaczytają się wszystkie dane wpisane w poprzedniej/zwróconej wersji (dokumenty projektu->karta dokumentu->twórz nową wersję).

Przesłanie do instytucji kolejnej poprawionej wersji wniosku (etap oceny wniosku)

Dlaczego nie można przesłać kolejnej poprawionej wersji wniosku do instytucji?

 

Odpowiedź: W systemie LSI2014EFS kolejną poprawioną wersję wniosku można przesłać jedynie gdy poprzednia wersja wniosku posiada status zwrócony.

Edycja sekcji przez innego użytkownika

Komunikat: „Sekcja jest w edycji przez [Użytkownik]. Oglądasz jej ostatnią zatwierdzoną wersję.” Dany użytkownik jest nie zalogowany. Dlaczego inny użytkownik nie może edytować danej sekcji?

 

Odpowiedź: Edycja danej sekcji przez innego/drugiego użytkownika będzie możliwa po zatwierdzeniu sekcji przez użytkownika z komunikatu.

Wydruk próbny

Dlaczego mimo zwalidowania poprawnie wniosku na wygenerowanym dokumencie PDF pojawia się wydruk próbny?

 

Odpowiedź: Aby wniosek w wersji PDF nie był opatrzony napisem ‘wydruk próbny’, po poprawnym zwalidowaniu najpierw należy wysłać wniosek do Instytucji a dopiero potem wygenerować PDFa.

Strona 1 z 3