Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Instrukcje i procedury

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów.

Pokaż

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu LSI2014EFS

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu LSI2014EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera istotne informacje dotyczące kontaktu z linią wsparcia dla użytkowników LSI2014EFS.

Link do procedury

 

Strona 1 z 1