Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2018.

Oś priorytetowa
9 Rynek pracy
Działanie
9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-01-31 10:29:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-02-07 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-03-09 15:30:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/18

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-12-20 15:44:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-01-22 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-03-23 15:30:00

RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/18.

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-12-20 12:30:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-02-01 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-02-12 15:30:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-11-28 15:40:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-12-29 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-02-28 15:30:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-10-31 13:25:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-11-30 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-02-02 15:30:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-09-01 09:21:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-10-02 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-10-30 23:59:00

RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków dla OPS/MOPR w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-005/17.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.1 Aktywne włączenie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-09-01 09:07:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-10-16 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-30 23:59:00

RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.12.06.00-IZ.00-06-001/17.

Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-09-01 07:30:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-10-02 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-30 23:59:00

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17

Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
12.4 Kształcenie zawodowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-08-29 13:33:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-09-29 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-11-27 23:59:00

RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-08-29 08:13:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-09-29 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-12-29 23:59:00

Strona 1 z 5