Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.04.00-IZ.00-06-001/18

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-04-25 14:25:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-05-28 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-06-18 23:59:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-04-25 14:25:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-05-28 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-06-22 15:30:00

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18.

Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
12.4 Kształcenie zawodowe
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-04-25 07:30:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-05-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-06-29 23:59:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/18

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-03-30 11:45:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-30 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-05-21 15:30:00

RPLU.09.07.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.09.07.00-IZ.00-06-001/18

Oś priorytetowa
9 Rynek pracy
Działanie
9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-03-30 11:38:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-05-29 23:59:00

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18

Oś priorytetowa
9 Rynek pracy
Działanie
9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-03-30 11:30:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-05-30 23:59:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-03-30 11:22:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2018-05-28 23:59:00

RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków dla OPS/MOPR z terenu województwa lubelskiego lub dla organizacji pozarządowych wyłącznie w partnerstwie z jednostką pomocy społecznej (OPS/MOPR) z terenu województwa lubelskiego w ramach konkursu otwartego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.1 Aktywne włączenie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-03-29 14:06:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-04-30 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-12-28 15:30:00

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18

Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
12.1 Edukacja przedszkolna
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-02-27 15:24:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-30 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-04-30 15:30:00

RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków dla PCPR/MOPR z terenu województwa lubelskiego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.1 Aktywne włączenie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2018-02-27 15:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2018-03-29 07:30:00
Data zakończenia naboru
2018-05-16 15:30:00

Strona 1 z 6