Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS)
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014 – 2020

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-07-26 09:59:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-28 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-09-29 15:31:00

RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.1 Aktywne włączenie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-07-25 14:51:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-08-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-10-26 23:59:00

RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/17

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-06-28 08:38:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-07-31 07:30:00
Data zakończenia naboru
2017-08-30 00:00:00

RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.02.00-IZ.00-001/17

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.2 Programy typu outplacement
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Ogłoszony
Data publikacji
2017-05-30 08:27:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-06-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-09-01 23:59:00

RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/17.

Oś priorytetowa
9 Rynek pracy
Działanie
9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-04-27 10:15:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-05-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-06-30 23:59:00

RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/17.

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-04-27 08:32:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-05-30 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-06-05 23:59:00

RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków dla OPS/MOPR w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/17.

Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne
Działanie
11.1 Aktywne włączenie
Nazwa instytucji pośredniczącej
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-04-25 13:24:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-05-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-06-30 23:59:00

RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-03-28 13:09:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-04-28 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-06-02 23:59:00

RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17

Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Działanie
10.3 Programy polityki zdrowotnej
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-03-23 12:41:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-04-24 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-06-02 23:59:00

RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17.

Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie
12.1 Edukacja przedszkolna
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU
Status
Zakończony
Data publikacji
2017-02-28 13:41:00
Data rozpoczęcia naboru
2017-03-31 00:00:00
Data zakończenia naboru
2017-04-24 23:59:00

Strona 1 z 4